Haber Detayı
04 Ocak 2016 - Pazartesi 11:27 Bu haber 2827 kez okundu
 
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTI
ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Resmi İlanlar Haberi


YEMEK HİZMETİ ALINACAKTI

ÖZEL KALEM (GENEL SEKRETERLİK) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Silvan.Bismil. Ergani. Çermik Ve Çüngüş Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine 01/02/2016-31/12/2016 Tarihleri Arasında Verilecek Olan (4 Çeşit) Öğlen Yemeği hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2015/180485

I-idarenin
a) Adresi                             : DİCLE ÜNİVERSİTESİ YERI.ESKESI REKTÖRLÜK MÜDÜRLÜĞÜ 21280 SUR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası       : 4122411057-4122411057

c) Elektronik Posta Adresi           : gensa@diclc.edu tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

BİNASI GENEL SEKRETERLİK SATINALMA
a) Niteliği, türü ve miktarı : Silvan M YO 17 300 Adet (4 Çeşit) Öğlen Yemeği Bismil M YO 17.300 Adet (4 Çeşit) öğlen Yemeği Ergani M YO 12. 110 Adet (4 Çeşit) Öğlen Yemeği Çermik M YO 13.840 Adet (4 Çeşit) Öğlen Yemeği Çüngüş MYO 6.920 Adet (4 Çeşit) öğlen Yemeği
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Silvan. Bismil. Ergani. Çermik Ve Çüngüş MYO yemekhaneleri
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01 02 2016, işin bitiş tarihi 31.12.2016
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Satmalına Müdürlüğü Rektörlük Binası Zemin Kat Sur-DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati : 26 01 2016 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi:
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil. izin. ruhsat vb belgeler.istekliler :ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış .firma adına kayıtlı ilgili kuruluşlardan alınan Gıda Üretim İzin Belgesi sunacaklardır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde. noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tu/el kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5 ihale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir
4.1.6 Tüzel kışı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler \e bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin ış deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İhaleye katılacak isteklilerin adlarına kayıtlı yemek üretim tesisine ait ilgili kuruluşlardan alınan 390 gün/kişilik kapasite raporu verilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 4.4.1.
Yurt içinde veya Yurt dışındaki resmi veya özel kuruluşlarda malzemeli veya malzemesiz yemek üretme veya sunma veya servis sonrası hizmet işlerinden herhangi birisi benzer iş olarak kabül edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması 7.1. İhale dokumanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Satmalına Müdürlüğü Rektörlük Binası Zemin Kat Sur -DİYARBAKIR adresinden satın alınabilir

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya F.KAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterlik Satmalına Müdürlüğü Rektörlük Binası Zemin Kat Sur-DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bi" ihalede, kısmı teklif verilebilir
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'iinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi. ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir

Kaynak: (Malabadi) - Malabadi Gazetesi Editör: İhsan YILMAZ
 
Etiketler: ÖZEL, KALEM, (GENEL, SEKRETERLİK), YÜKSEKÖĞRETİM, KURUMLARI, DİCLE, ÜNİVERSİTESİ
Haber Videosu
Yorumlar
İLAV.GOV.TR

Ulusal Gazeteler
Bizim Gazete
Alıntı Yazarlar
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
54
0
5
3
17
25
2
Beşiktaş
51
0
5
3
16
24
3
Fenerbahçe
51
0
6
3
16
25
4
Trabzonspor
48
0
5
6
14
25
5
Hatayspor
42
0
7
6
12
25
6
Alanyaspor
42
0
7
6
12
25
7
Gaziantep FK
39
0
6
9
10
25
8
Fatih Karagümrük
37
0
8
7
10
25
9
Antalyaspor
33
0
6
12
7
25
10
Göztepe
32
0
9
8
8
25
11
Sivasspor
31
0
7
10
7
24
12
Konyaspor
30
0
10
6
8
24
13
Yeni Malatyaspor
30
0
9
9
7
25
14
Kasımpaşa
29
0
12
5
8
25
15
Çaykur Rizespor
27
0
10
9
6
25
16
BB Erzurumspor
25
0
12
7
6
25
17
Kayserispor
25
0
12
7
6
25
18
Başakşehir FK
24
0
13
6
6
25
19
Denizlispor
21
0
14
6
5
25
20
MKE Ankaragücü
20
0
14
5
5
24
21
Gençlerbirliği
20
0
14
5
5
24
Arşiv
Haber Yazılımı